top of page
บริษัท เอส อาร์ - คอนซัลเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัด บริการรับขอ อย. รับจด อย. สินค้าทุกประเภท ทุกชนิด

บริการของเรา

บริษัท เอส อาร์ - คอนซัลเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัด บริการรับให้คำปรึกษาด้านขอ อย. จด อย. สินค้าทุกประเภท / มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. สมอ.) ครอบคลุมทุกบริการ ประหยัดเวลา สร้างความสะดวกและความสบายใจให้กับผู้ประกอบการ การันตีสำเร็จ 100%

บริการให้คำปรึกษา ขึ้นทะเบียน
สถานที่นำเข้าและจัดเก็บ

ขึ้นทะเบียนสถานที่นำเข้าและจัดเก็บอาหาร

ขึ้นทะเบียนสถานที่นำเข้าและจัดเก็บเครื่องสำอาง

ขึ้นทะเบียนสถานที่นำเข้าและจัดเก็บครื่องมือแพทย์

 

ขึ้นทะเบียนสถานที่นำเข้าและจัดเก็บวัตถุอันตราย

รูปสถานที่เก็บ.jpg
bottom of page