top of page
Cosmetic Factory.jpg

บริการขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

บริการรับขอใบอนุญาตขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกที่สำคัญสำหรับการขอขึ้นทะเบียน อย. สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หากไม่มีใบอนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้า ก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนขอ อย. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ บริษัท เอส อาร์-คอนซัลเต็ด (ไทยแลนด์) เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ซับซ้อน เราจึงมีบริการรับขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางที่อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

บริการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

ขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนของการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางนั้น สถานที่ผลิตเครื่องสำอางจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ อย. กำหนด ไม่ว่าจะเป็น การวางไลน์การผลิต, การวางตำแหน่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต,  การวางตำแหน่งห้องที่ใช้งาน โดยข้อกำหนดเหล่านี้ควรมีการวางแผนก่อนเริ่มก่อสร้าง เพราะหากไม่มีการวางแผนแล้วสถานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทาง อย. จะไม่ลงตรวจสถานที่และจะไม่ให้ใบอนุญาต ในส่วนของขนาดของสถานที่ผลิตนั้น ทาง อย. ไม่ได้มีข้อกำหนดชัดเจน ซึ่งหมายความว่าตัวสถานที่ผลิตนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ขอเพียงแค่สถานที่ผลิตนั้นไม่คับแคบจนเกินไป ถูกสุขลักษณะ และพนักงานสามารถทำงานในสถานที่นั้นๆได้จริง โดยการขอใบบอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางนั้นครอบคุมการผลิตในหลายผลิตภัณฑ์เช่น ครีม, สบู่, น้ำยาทาเล็บและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเครื่องสำอาง

สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง.jpg
ประโยช์และขอดีของการใช้บริการ SR-CONSULTED

ประโยชน์และข้อดีในการใช้บริการ

ทางเรามีทีมที่มีประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจคอยดูแลให้คำปรึกษาและบริการตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ผู้ประกอบการที่ใช้บริการของทางเราได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องดำเนินงานทำเอกสารที่ยุ่งยาก และเสียเวลาต้องไป-กลับ อย. หรือ สสจ. อยู่บ่อยครั้งเพื่อแก้ไขเอกสารต่างๆ ทางเราสามารถวางแผนเรื่องการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางให้มีข้อแก้ไขน้อยที่สุด บริษัท เอส อาร์-คอนซัลเท็ด จะทำให้เรื่องต่างๆผ่านไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

bottom of page