top of page
Medicine Factory.jpg

บริการขอสถานที่ผลิตยา

บริการรับขอใบอนุญาตขอสถานที่ผลิตยาทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกที่สำคัญสำหรับการขอขึ้นทะเบียน อย. ยา หากไม่มีใบอนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้า ก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนขอ อย. ยาได้ บริษัท เอส อาร์-คอนซัลเต็ด (ไทยแลนด์) เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ซับซ้อน เราจึงมีบริการรับขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตยาโดยอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

บริการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตยา

ขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนของการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตยานั้น จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ อย. กำหนด ไม่ว่าจะเป็น การวางไลน์การผลิต, การวางตำแหน่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต,  การวางตำแหน่งห้องที่ใช้งาน โดยข้อกำหนดเหล่านี้ควรมีการวางแผนก่อนเริ่มก่อสร้าง เพราะหากไม่มีการวางแผนแล้วสถานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทาง อย. จะไม่ลงตรวจสถานที่และจะไม่ให้ใบอนุญาต ในส่วนของขนาดของสถานที่ผลิตนั้น ทาง อย. ไม่ได้มีข้อกำหนดชัดเจน ซึ่งหมายความว่าตัวสถานที่ผลิตนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ขอเพียงแค่สถานที่ผลิตนั้นไม่คับแคบจนเกินไป ถูกสุขลักษณะ และพนักงานสามารถทำงานในสถานที่นั้นๆได้จริง 

สถานที่ผลิตยา.jpg
Aceptic Room.JPG

ข้อควรคำนึงของการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตยา

การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตยา ไม่ว่าจะเป็นยาแผยปัจจุบันหรือยาแผนสมุนไพรนั้น ในส่วนของสถานที่ผลิตจะต้องมีห้องปฏิบัติงานขั้นต่ำ 15-20 ห้องขึ้นไป เพราะจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการผลิตให้สะอาดและปลอดเชื้อในทุกขั้นตอน จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบหรือขั้นตอนการผลิตยาให้ถูกต้องตามรายละเอียดในข้อกำหนดที่ถูกกำหนดไว้โดย อย.  ดังนั้นบริษัท เอส อาร์-คอนซัลเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัดจึงมีบริการเพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการดำเนินเรื่องขอสถานที่ผลิตยา โดยใช้เวลาและต้นทุนให้น้อยที่สุด เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ประโยชน์และข้อดีในการใช้บริการ

ทางเรามีทีมที่มีประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจคอยดูแลให้คำปรึกษาและบริการตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ผู้ประกอบการที่ใช้บริการของทางเราได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องดำเนินงานทำเอกสารที่ยุ่งยาก และเสียเวลาต้องไป-กลับ อย. หรือ สสจ. อยู่บ่อยครั้งเพื่อแก้ไขเอกสารต่างๆ ทางเราสามารถวางแผนเรื่องการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตยาให้มีข้อแก้ไขน้อยที่สุด บริษัท เอส อาร์-คอนซัลเท็ด จะทำให้เรื่องต่างๆผ่านไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด

ประโยช์และขอดีของการใช้บริการ SR-CONSULTED
bottom of page